Over Sigmund & Co

Een specifieke visie op verandering.

Sigmund & Co is een hedendaagse praktijk op het gebied van coaching, counseling en therapie: we werken in het nu, waarbij we klassieke en hedendaagse therapievormen (en alles hier tussenin) integreren. Resultaat telt bij ons en dat gaat verder dan ‘je probleem oplossen’. Bij Sigmund & Co ga je datgene realiseren wat je wilt.

Onze filosofie: Neem vooral ook je ‘binnenkant’ serieus met de inzet van een therapeut. Net zoals je voor jezelf zorgt met persoonlijke hygiëne, gebalanceerde voeding, een bezoek aan de tandarts, sportschool, kapper en kledingwinkel.

"De basis van het terugvinden van onszelf ligt in het begrijpen van hoe onze belemmeringen zijn ontstaan"

– Francine Shapiro

Benadering, Oorzaak & Doel

Als je niet lekker in je vel zit, openbaart zich dat in zes mensdimensies: fysiek, emotioneel, gedragsmatig, cognitief, imaginair/energetisch en sociaal. Verandering wordt mogelijk wanneer je al deze gebieden aanspreekt.

Als de oorzaak niet wordt aanpakt, blijft een probleem zich steeds in andere hoedanigheden manifesteren. In onze visie is een klacht een exponent van een onvervuld verlangen.

Wanneer een klacht zich ontwikkelt vanuit een onvervuld verlangen, is je ‘probleem’ dus niet opgelost wanneer je de klacht wegneemt. Met Sigmund & Co kun je daarom verder. Je gaat dan op weg naar dat gewenste doel, waardoor je regie, keuzevrijheid en kracht ervaart.

Bij Sigmund & Co gaan we aan de slag met de vraag waarmee je je aanmeldt. En we werken ook aan het nog niet benoemde (onbewuste) verlangen achter de behoefte. Met onze assistentie kun je, stap voor stap, komen tot de kern van je verlangen. En kom je bij het verlangen achter je vraag, dan kun je ook datgene doen wat voor jou nodig is. Dan breng je zelf een blijvende verandering tot stand.

Onze therapeuten

Yvonne van der Voorn, MA

Yvonne van der Voorn, MA

Integratieve therapeut

Drs. Adelheid Waiboer

Drs. Adelheid Waiboer

Integratief therapeut en Gecertificeerd Vertrouwenspersoon

Rita Gras

Rita Gras

Integratief therapeut

"Ik zocht steeds naar kracht en zelfvertrouwen buiten mezelf, maar ze waren al die tijd in mij aanwezig."

– Anna Freud

Kwaliteitstoets

Elke therapeut is hbo-plus of universitair geschoold. Naast diverse specialisaties zijn alle therapeuten opgeleid vanuit het integratieve gedachtengoed aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

De therapeuten van Sigmund & Co kiezen voor nascholing, supervisie en intervisie waarin de laatste ontwikkelingen in de menswetenschappen en integratieve psychotherapie zijn geïntegreerd. Ze zijn aangesloten bij, en onderhevig aan, het klacht- en tuchtrecht van de branchevereniging en koepel waarbij aangesloten.

Sigmund & Co wordt bijgestaan door dr. Wim Bresser.

Kosten

Werken aan je verandering. Wat kost dat?

Het tarief voor therapie verschilt per therapeut. De intake/kennismaking is kosteloos wanneer het niet tot een vervolg komt, anders is het de eerste sessie.

Vergoeding is mogelijk via de aanvullende verzekering. Of jouw kosten (gedeeltelijk) worden vergoed, is afhankelijk van je zorgverzekeraar en je polis en of je dat wilt.

Bij verhindering laat je de therapeut dit uiterlijk twee werkdagen voor de sessie weten. Bij niet tijdige afmelding mag de therapeut naar redelijkheid en billijkheid de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening brengen.