Procedure

Klacht en Tuchtrecht

Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over onze samenwerking dan hoor ik dat als onderdeel van deze samenwerking natuurlijk het liefst graag van jou en in de evaluaties is daar uitdrukkelijk ruimte voor. Dan hoop ik in gesprek met jou het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 205084R en val ik onder hun tuchtrecht (www.tcz.nu).